Biz İnsan Mıyız? 2016 Tasarım Bienali Akademik Program Sergisi

BİZ İNSAN MIYIZ? / ARE WE HUMAN?

3.İSTANBUL TASARIM BİENALİ AKADEMİ PROGRAMI SERGİSİ

Tasarım Eylemsizliği

İnsanı hayvandan ayıran en temel düşünsel eylemlerden biri olarak tasarım faaliyetini ele almak, insan aklının tasarım yapmadan duramama eğilimini de kabul etmeyi beraberinde getiriyor. Oysa bu sadece insana has bir edim değil. Bir kunduzun su seti inşa edişi gibi, masanın üzerinde dağınık halde duran kağıtları toplamak gibi, “tasarım” en içgüdüsel seviyede nasıl ele alınabilir? Bir tasarım ürünü olarak grafik ögeler nasıl tasarlanmadan üretilebilir? Bir tasarımcı tasarlama eyleminden nasıl vazgeçerek tasarım yapabilir?

 

arewehuman_akademikprogramsergisi01

arewehuman_akademikprogramsergisi24

arewehuman_akademikprogramsergisi25

arewehuman_akademikprogramsergisi22

arewehuman_akademikprogramsergisi23

arewehuman_akademikprogramsergisi21

arewehuman_akademikprogramsergisi19

arewehuman_akademikprogramsergisi13

arewehuman_akademikprogramsergisi11

arewehuman_akademikprogramsergisi12

arewehuman_akademikprogramsergisi09

arewehuman_akademikprogramsergisi10

arewehuman_akademikprogramsergisi08

arewehuman_akademikprogramsergisi07

arewehuman_akademikprogramsergisi06

arewehuman_akademikprogramsergisi05

arewehuman_akademikprogramsergisi03

arewehuman_akademikprogramsergisi04

arewehuman_akademikprogramsergisi02

arewehuman_akademikprogramsergisi18

arewehuman_akademikprogramsergisi20